Zwiedzanie przez ministrów podczas pobytu w Gdyni statków polskiej marynarki handlowej // Gazeta Gdańska. – 1926, nr 142, s. 7

Zwiedzanie przez ministrów podczas pobytu w Gdyni statków polskiej marynarki handlowej // Gazeta Gdańska. - 1926, nr 142, s. 7