Zwiększenie polskiej floty handlowej // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 108, s. 6

Zwiększenie polskiej floty handlowej // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 108, s. 6