Zwłoki noworodka znalezione na Grabówku // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 252, s. 7

Zwłoki noworodka znalezione na Grabówku // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 252, s. 7