Żydowskie kursy rybackie 1936-1939 / Andrzej Ropelewski // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [164]-167. – Il.

Żydowskie kursy rybackie 1936-1939