Usprawnienie ruchu pasażerskiego / (p) // Słowo Pomorskie. – 1934, nr 11, s. 8

Usprawnienie ruchu pasażerskiego