Nieszczęśliwe wypadki // Słowo Pomorskie. – 1934, nr 8, s. 8

Nieszczęśliwe wypadki