200.000 zł przemycił z Polski kupiec żydowski z Gdańska // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 30, s. 11

200.000 zł przemycił zA Polski kupiec żydowski z Gdańska