50 000 ton ryżu przybyło już do łuszczarni ryżu w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1929, nr 159, s. 4

50 000 ton ryżu przybyło już do łuszczarni ryżu w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1929, nr 159, s. 4