660 harcerzy zwiedzi Pomorze z gen. Baden-Powellem na czele // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 53, s. 5

660 harcerzy zwierdiz Pomorze z gen. Baden-Powellem na czele