Gdynia dla Słowiańszczyzny. Głos kupiectwa czechosłowackiego // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 19, s. 2

Gdynia dla Słowiańszczyzny. Głos kupiectwa czechosłowackiego