Akwen portowy

Pokryty wodą obszar portu morskiego, lub przystani morskiej, wykorzystywany do postoju i manewrowania statków i innych jednostek pływających. Do akwenów portowych zalicza się: redę, tor podejściowy, awanport, kanały portowe, obrotnice portowe i baseny portowe

Akwenami portowymi w porcie gdyńskim są: awanport z obrotnicą; baseny portowe; kanały portowe.

Literatura: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; Stanisław Hueckel, Budowle morskie, T. 1, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972; Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego, Gdańsk 2009.

Galeria