Czeczott Henryk

Czeczott Henryk, inżynier górniczy, ur.5.VI 187-6.IX 1928; odbywał w latach 1904—1928 liczne podróże w celach naukowych technicznych, przeważnie na zaproszenie rządów; badania Czeczotta dotyczą głównie problemów przewietrzania kopalń, przeróbki mechanicznej użytecznych ciał kopalnych, szacowania złóż i t. d.

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 56

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Przeczytaj również

Najnowsze