SIEROSZEWSKI Wacław, ur. 28.IX.1860 w Wólce Kozłowej, pisarz, etnograf i podróżnik, zesłany w 1878 r. 12 lat przebywał wśród Jakutów, których zwyczaje badał, 1902—3 podróżował jako delegat petersburskiej akademji po Syberji, Mandżurji, Japonji i Korei, zwiedzał przytem Chiny, Indje, Egipt, po wojnie odbył podróż po skupiskach wychodźtwa w Stanach Zjednoczonych, pisze powieści na tematy Dalekiego Wschodu

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19