SIERAKOWSKI Jan, ur. 1498, urn. 1589, wojewoda łęczycki; odbył komisję do miast pruskich, uporządkował sprawy miejskie Elbląga, uspokoił rozruchy w Gdańsku

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19