WEJHER Ernest, wojewoda chełmiński; pobił Gdańszczan pod Tczewem za Stefana Batorego, oblegał Wisłoujście (Mindę)

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 21