Rostkowski Stanisław

Urodzony w 1885 r, – zmarł w 1962 r. Inżynier, absolwent Politechniki w Karlsruhe (Niemcy) oraz Instytutu Technologicznego w Petersburgu (Rosja)

W latach 1914-1922 zatrudniony przy budowie i eksploatacji chłodni w Uralsku i w Moskwie, gdzie zdobywał praktykę i doświadczenie, po powrocie do kraju wizytator szkół zawodowych w Ministerstwie Oświaty, następnie projektant i prowadzący budowę chłodni gdyńskiej, po jej uruchomieniu kierownik zarządu spółki akcyjnej Chłodnia i Składy Portowe w Gdyni. Według jego projektów lub też pod jego kierownictwem wybudowano następnie chłodnie w Warszawie, Łodzi, Wilnie i Lwowie; w latach 1931-1939 ławnik Sądu Handlowego w Gdyni; po wojnie dyrektor techniczny Centralnego Zarządu Przemysłu Chłodniczego, od 1952 r. w warszawskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w charakterze projektanta, w latach 1947-1959 wykładowca chłodnictwa na Politechnice Warszawskiej. Zmarł w stolicy gdzie został pochowany na Powązkach.

Źródło: Piotr Kołakowski, Ryszard Techman, Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2010.

Galeria