GETKANT Fryderyk, zm. ok. 1663 we Lwowie, inżynier wojskowy; badał z polecenia Władysława IV. wybrzeże morskie celem wybrania odpowiednich miejsc na porty wojenne, sporządził 15 dokładnych map wybrzeża i miast pomorskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11