GINSBERT Juljusz Mieczysław (Jim Poker), ur. 18.V.1892 w Warszawie, inżynier, pisarz morski

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11