MEISSNER Tadeusz, kpt. marynarki, ur. 4.VIII.1902 w Warszawie; odbywa podróże morskie, które opisuje w prasie

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15