MIELŻYŃSKI Łukasz z Brudzewa, sekretarz królewski, kasztelan poznański, był w 1698 komisarzem do ułatwiania spławu po Warcie, komisarzem do Królewca w 1609

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15