Armator ss. “Wanda” Mojżesz Chananowicz czeka na rozprawę sądową. Wycieczka żydowskiego P. W. czy nielegalny transport emigrantów do Palestyny // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 24, s. 7

Armator ss. "Wanda" Mojżesz Chananowicz czeka na rozprawę sądową. Wycieczka żydowskiego P.W. czy nielegalny transport emigrantów do Palestyny?