Dalszy rozwój handlu i przemysłu rybnego w 1934 roku // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 17, s. 12

Dalszy rozwój handlu i przemysłu rybnego w 1934 roku