Aukcja owocowa w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 2, s. 8

Aukcja owocowa w Gdyni