Przyjazd Floty Szwedzkiej do Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 39

Przyjazd Floty Szwedzkiej do Gdyni