B. dyrektor firmy “Atlantic” przed sądem w Gdyni: 26 i 27 dzień procesu // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 12, s. 6

B. dyrektor firmy Atlantic przed sądem w Gdyni 26 i 27 dzień procesu