Z dużej chmury mały deszcz. Były kapitan portu gdyńskiego, p. Władysław Zaleski, przed sądem // Słowo Pomorskie. – 1934, nr 26, s. 6

Z dużej chmury mały deszcz. Były kapitan portu gdyńskiego, p. Władysław Zaleski, przed sądem