“A la kapitan z Kopenick”. Senzacyjne oszustwo “delegata” Bratislavy. List gończy ostrzega! / (s.) // Chwila. Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych. – 1933, nr 5136, s. 11

A la kapitan z Kopenick dla spraw politycznych społecznych-11