Bibliografia Gdyni za rok 1976 [w wyborze. Pełna Bibliografia Gdyni znajduje się w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni] / opracowali: Władysława Baczyńska, Henryk J. Jabłoński, Ewa Rutkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [247]-272

Bibliografia Gdyni za rok 1976