Gdyńskie Calendarium / oprac. Maciej Rdesiński // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [243]-246

Gdyńskie Calendarium