Biura portowe

Biura portowe w 1932 r. mieściły się w 5 budynkach

W 1934 r. ogólna liczba pomieszczeń biurowych wynosiła 63.

Literatura: Władysław Gieysztor, Budowa portu w Gdyni. Referat na I Kongres Żeglugi, Księgarnia Techniczna “Przeglądy Technicznego”, Warszawa 1932.

Galeria