Budowa Kościoła Garnizonowego Marynarki Wojennej, // Przegląd Budowlany.- 1934, nr 8/9, s. 1901

Budowa Kościoła Garnizonowego Marynarki Wojennej,