Budowa magazynu tranzytowego wraz z halą pasażerską w Gdyni / F. Fafius // Przegląd Budowlany. – 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 88-90. – Rys.

Budowa magazynu tranzytowego wraz z halą pasażerską w Gdyni

Budowa magazynu tranzytowego wraz z halą pasażerską w Gdyni

Budowa magazynu tranzytowego wraz z halą pasażerską w Gdyni 3