Budowa nowego układu kolejowego prowadzącego ruch kolejowy do i z Portu Zewnętrznego

W ramach budowy Portu Zewnętrznego niezbędne jest również wykonanie nowych układów kolejowych oraz przebudowa istniejących

Całość robót kolejowych będzie obejmowała: budowę bocznicy kolejowej na nowym pirsie Portu Zewnętrznego o długości całkowitej nie mniejszej niż 905 mb, złożonej z 8 torów ładunkowych o długości użytkowej ok. 780 mb każdy tor. W ramach bocznicy zbudowane zostaną także urządzenia srk; budowę 2 torów dojazdowych na łącznej długości ok. 2×1700 mb na odcinku od przejazdu kolejowo–drogowego w ul. Chrzanowskiego do torów ładunkowych na terminalu przeładunkowym wraz z budową urządzeń srk; przebudowę istniejącego układu kolejowego Portu na długości od 330 mb (kierunek nabrzeże Szwedzkie) do 490 mb (kierunek nabrzeże Śląskie) na odcinku od przejazdu kolejowo – drogowego w ul. Chrzanowskiego wraz z przejazdem w kierunku istniejących nabrzeży wraz z przebudową urządzeń srk.

Dalsze skomunikowanie z infrastrukturą PKP PLK to zadanie realizowane w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdynia” prowadzonego przez PKP PLK.

Źródło: Skrócony opis inwestycji Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdynia, https://www.port.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/08/2.2_zal_5_do_SIWZ_Krotki_opis_inwestycji.pdf; Wiktoria Ryng-Duczmal [i in.], Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo – kolejowym. Raport Oddziaływania na środowisko, Wrocław 2021.

Galeria