Butelkowa sprzedaż wódki z wyszynkiem, urządzeniem, obrót mies. 6000 zł, za 2000 zł na sprzedaż. Gwiazdowski, Mściwoja 7 m. 8

Butelkowa sprzedaż wódki z wyszynkiem, urządzeniem, obrót mies. 6000 zł, za 2000 zł na sprzedaż. Gwiazdowski, Mściwoja 7 m. 8