Charakterystyka prac technicznych w porcie gdyńskim w 1934 r. / Włodzimierz Rygiel // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 15-17

Charakterystyka prac technicznych w porcie gdyńskim w 1934 r. 1