Praca polskiej floty handlowej w grudniu z.[eszłego] r.[oku] [1934 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej.- 1934, nr 1/2, s. 17-18

Praca polskiej floty handlowej w grudniu z.[eszłego] r.[oku] [1934 r.]