Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w 1934 r. / Zygmunt Tymiński // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1935, nr 1/2, s. 11-15

Zamorskie obroty portu gdyńskiego w 1934 roku 1