Chłodnia portowa w Gdyni / Stanisław Rostkowski // Przegląd Techniczny. – 1931, nr , s. 177-184. – Il., rys.

Chłodnia Portowa w Gdyni