Czechosłowacja a port gdański: z prelekcji przedstawicieli Gdańskiej Rady Portu w Pradze // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 71, s. 5

Czechosłowacja a port gdański w Pradze