K.S. “Bałtyk” na rzecz powodzian // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 170, s. 7