Dezerter przypadkowo wpadł w ręce policji // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 34, s. 6

Dezerter przypadkowo wpadł w ręce policjanta