Dlaczego nie eksportujemy beczek na śledzie // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 31

Dlaczego nie eksportujemy beczek na śledzie