Ceny śledzi i innych ryb w Gdyni // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 20

Ceny śledzi i innych ryb w Gdyni