[Dnia 16 bm. odbyło się w Domu Kuracyjnym zebranie …] // Gazeta Gdańska. – 1926, nr 141, s. 5