Budowa magazynów cukrowych // Gazeta Kaszubska. – 1930, nr 93, s. 3