Domorośli żeglarze polscy rozbili się u brzegów Holandii // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 190, s. 2