Na dzień 11 listopada / Zarząd Koła Powiatu Morskiego Związku Peowiaków w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 255, s. 6

Na dzień 11 listopada / Zarząd Koła Powiatu Morskiego Związku Peowiaków w Gdyni // Gazeta Gdańska. - 1938, nr 255, s. 6