Działalność B.G.K. nad morzem // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 31