Działalność K. K. O. w Gdyni w roku 1937 // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 2, s. 15-16. – Il.

Działalność K. K. O. w Gdyni w roku 1937 Działalność K. K. O. w Gdyni w roku 1937