Działalność polskiej floty handlowej // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1932, nr 16/17, s.

Działalność polskiej floty handlowej